Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.

Zatepleni stěn staveb (stěn a fasád) část 1.
Publikováno: Neděle, 02.03. 2008 - 20:43:04
Téma: Ostatní


V rámci celosvětového zvyšování cen energií se stále větší pozornost obrací na snižování jejich spotřeby. Jednou z nejefektivnějších cest je použití účinných tepelných izolací. Bylo prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit spotřebu energií až o 60%, u nizkoenergetických domů až o 90% oproti stávající výstavbě. Přitom ekonomická návratnost investice se pohybuje od několika měsíců až několik let.Varianty zateplení stěn staveb:
Vnější zateplení:
 • vnější tepelně izolační kompozitní systémy ETICS ( nejrozšírřenější druh zateplení stěn)
 • provětrávané zateplovací systémy
 • sendvičové zdivo
Vnitřní zateplení :
 • izolační desky Rigitherm
 • tepelně izolační omítky ( poměrně malá účinnost, vhodné především pro památkové objekty)
 • tepelné izolace vkládané do nosného roštu ( např. palubky)
Vnější zateplení
Vnější zateplení je nejpoužívanějším způsobem zateplení.Vytváří dokonalou tepelně izolační obálku kolem celé budovy bez výrazných tepelných mostů. Vnější zateplení vytváří výraznou ochrannou vrstvu nosné konstrukce, snižuje její teplotní namáhání a zvyšuje její akumulační schopnost.
Vnější zateplení se nejčastěji provádí jako vnější tepelně izolační kompozitní systémy Etics bez větrané mezery.
Další variantou je provedení provětrávané. Zde se tepelná izolace z EPS vkládá mezi prvky nosného roštu.
Vnitřní zateplení
Způsob zateplování, který sebou přináší některé výhody, ale také řadu úskalí.
Výhody zateplení:
 • možnost provádět po celý rok
 • nenarušení venkovního vzhledu fasády
 • relativně nízká cena
 • není nutno budovat lešení a zařízení staveniště
Nevýhody zateplení:
 • tepelné mosty vzniklé u klasických zděných staveb prakticky nejde odstranit
 • vnější zdivo je namáháno výrazně většími teplotními rozdíly než zdivo bez vnitřní teplené izolace, což může vést k jeho porušení
 • v konstrukci vzniká více zkondenzované vlhkosti
 • krabice elektroinstalací je třeba osazovat tak, aby nevznikl výrazný tepelný most s možnostní kondenzace na dně - hrozí nebezpečí úrazu
 • vnitřní izolace výrazně snižuje akumulaci zdiva, to způsobuje rychlejší prochladnutí stěn v zimě a přehřátí stěn v létě
 • dochází ke zmenšení interiéru místnosti
Vnitřní zateplení Rigitherm je rozšířené ve Francii.Zde se využívá především u novostaveb.


Tento článek si můžete přečíst na webu Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.
http://info.realgips.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://info.realgips.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=86