Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.

Deskové podhledy část 1.
Publikováno: Sobota, 17.11. 2007 - 12:45:19
Téma: Podhledy (SDK)


Standartmí deskové podhledy jsou opláštěny sádrokartonovými deskami Rigips nebo sádrovláknitými deskami Rigidur.
Bezesparé akustické podhledy jsou opláštěny akustickými deskami Rigiton nebo Gyptone BIG. Kromě estetické funkce je jejich hlavním účelem zvýšit zvukovou pohltivost daného prostoru.
Obloukové podhledy jsou opláštěny speciálními ohebnými deskami Riflex.
Bezpečnostní mezistrop je speciální samonosná horizontální konstrukce sloužící k bezpečnostnímu ohraničení daného prostoru.Dále mohou podhledy Rigips splňovat některou z těchto funkcí:

 • uzavření spodní části stropu (střechy)
 • snížení světelné výšky místností
 • zakrytí instalačních vedení
 • zlepšení tepelně izolačních vlastností
 • zlepšení zvukově izolačních vlastností
 • vliv na architektonický výraz interiéru
Hlavní konstrukční prvky:
 • oplíštění podhledů je provedeno sádrokartonovými deskami Rigips
 • nosná konstrukce podhledu je provedena z pozinkovaných ocelových profilů CD a UD(nebo Rigiistil), alternativně lze nosnou konstrukci podhledu provést z dřevěných latí

Stavební připravenost, vyměření podhledu:

Před montáží podhledu se provede:

 • prověření půdorysného rozmístění instalací a vzduchotechniky v dutině podhledu s ohledem na možnost kotvení podhledu
 • kontrola umístění vývodů elektroinstalace v ploše podhledu a umístění elektroinstalačních krabic v dutině podhledu a v obvodových stěnách
 • výškové vytyčení podhledu ( váhorys) pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Vytyčuje se úroveň konstrukce. Je nutno zohlednit tloušťku opláštění. Při vytyčení je třeba zkontrolovat, zda při zamýšlené výškové úrovni podhledu nedochází ke kolizi mezi předepsanou výškou dutiny, svěšení podhledu ( což je podmínka pro požární odolnost některých podhledů) nebo kolize mezi výškou uvažovaných svítidel a výškou dutiny v místě svítidel. Nutné je zkontrolovat i výšku a polohu zabudovaných kontrukcí v dutině podhledu a členění navazujících obvodových konstrukcí v dutině podhledu a členění navazujících kontrukcí ( výška nadpraží oken a dveří, nadsvětlíky, výústky vzduchotechniky apod.)
 • vytyčení a označení polohy případných revizních dvířek nebo revizních vstupů

Postup montáže podhledů:

Nosná konstukce z ocelových tenkostěných pozinkovaných profilů:

Nosná konstrukce podhledu je vytvořena z obvodových profilů UD a z nosného roštu z profilů CD.

Montáž obvodových UD profilů:

Obvodové profily podhledu - profily UD - se opatří před osazením samolepícím napojovacím těsněním Rigips; následně se připevní k návazným vertikálním kontrukcím pomocí plastových natloukacích hmoždinek, popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků dle druhu obvodových konstrukcí. K sádrokartonovým příčkám lze připevnit UD profil rychlošrouby 212 (TN) v místech probíhajících CW profilů příčky. K příčkám s opláštěním deskami Rigidur nebo Ridurit lze připevnit UD profil pomocí šroubů Rigidur H nebo šroubů Ridurit do opláštění příčky nezávisle na poloze CW profilů příčky. Vzájemná rozteč připevnění UD profilu je max. 800 mm. V rozích podhledu je vzdálenost prvního připojení od rohu max. 200mm.

Kotvení podhledu:

Kotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými upevňovacími prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2kN. Do betonových nosných stropů se používají ocelové hmoždinky. Pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu není dovoleno použít plastové hmoždinky. Ke kotvení podhledů do dřevěných trámů lze užít vrut do svislých závěsů s plochou hlavou.

Závěsy se dělí podle tří kritérií:

1) podle nosnosti
 • závěs plochý - nosnost 25 kg / 1 závěs
 • závěs čtyřbodový - nosnost 40 kg/ 1 závěs

2) podle požární přizpůsobilosti

Při požáru shora ( z dutiny) lze použít jen závěs typu Nonius nebo posuvný páskový závěs. V případě použití zívěsu Nonius je nutné závěs rektifikovat dvěma závlačkami. Závěs perový nelze použít.

3) podle nároku na pevnost vzpěrnou

- vyhoví výhradně závěsy typu NoniusTento článek si můžete přečíst na webu Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.
http://info.realgips.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://info.realgips.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=55