Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.

Příčky a dělicí stěny Rigips část. 3
Publikováno: Neděle, 11.11. 2007 - 12:05:58
Téma: Příčky (SDK)


Instalační stěny jsou speciálním druhem příček. Jsou vhodné v případech, kdy je uvnitř konstrukce nutno vést rozměrnější instalace.


Proto se instalační příčky montují na dvojitou, vzájemně od sebe odsazenou konstrukci. Vzájemný odstup konstrukcí se volí podle rozměrů instalací umístěných ve stěně. Svislé profily obou konstrukcí se umísťují vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně spřáhnout a vytvořit tím kompaktní celek. Spřažení se provádí propojovacími příložkami ze sádrokartonových desek RBI(RFI) o výšce nejméně 300 mm. Tyto příložky jsou umístěny ve třetinách výšky konstrukce. Do obou vzájemně spřažených profilů CW jsou připevněny nejméně třemi šrouby. Instalační stěny jsou opláštěny z obou stran dvěma vrstvami desek RBI, popřípadě RFI tl. 12,5 mm.

Obloukové stěny

Obloukové stěny se montují ze standartních součástí, opláštěny jsou speciálními za sucha tvarovatelnými deskami Riflex. Podlahové a stropní profily, které určují tvar stěny, jsou vytvořeny z profilů UW. Profily UW se opatří napojovacím těsněním, poté se nastřihnou na jedné přírubě a stojině tak, aby vznikl segmentový UW profil s délkou jednoho segmentu cca 100 až 120 mm. Takto upravené UW profily se připevní do předem vytyčené oblé polohy k podlaze a stropu - nutné je kotvit každý druhý segment UW profilu. Svislé profily CW jsou umístěny ve vzájemných odstupech 300 až 500 mm dle konkrétního poloměru zakřivení. Na rozdíl od běžných příček je pro usnadnění montáže vhodné sviclé profily předem osadit do definitivní polohy a fixovat do UW profilů ( např. perforačními kleštěmi).

Desky Riflex se ohýbají za sucha a vždy ve svém podélném směru - na příčce desky se montují vodorovně, podélnou hranou kolmo na svislé CW profily. Příčné hrany desek se stýkají vždy na CW profilu.

Desky se šroubují na svislé profily CW pomocí šroubů typu 212 (TN). Pro vnější( lícovou) vrstvu desek je maximální rozteč šroubů 200 mm, při vícevrstvém opláštění se podkladní (vnitřní) vrstvy šroubují v max. roztečích 400 mm.Při vícevrstvém opláštění se podkladní vrstvy desek montují na těsný sraz a není nutné tmelit spáry. Mezi deskami finální vrstvy desek se doporučuje ponechat spáry šířky 1-2 mm.Pro tmelení spár se použije tmel Ridurit ( alternativně je možno použít i tmel Vario), vždy s použitím výztužné pásky. Při zvýšených nárocích na kvalitu povrchu(speciální světelné poměry, mimořádně náročné povrchové úpravy) se doporučuje provést dvojnásobné opláštění, popř. plnoplošné přetmelení tmelení vhodnými stěrkami či tmelyy Rigips.Tento článek si můžete přečíst na webu Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.
http://info.realgips.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://info.realgips.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=54