Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.

Příčky a dělicí stěny Rigips část. 2
Publikováno: Pondělí, 05.11. 2007 - 16:10:52
Téma: Příčky (SDK)


prickamala.JPG V dnešním článku si přiblížíme opláštění a izolaci .


Opláštění

Standartní orientace desek na příčce je svislá, tj. délkou desek ve směru svislých profilů. K opláštění se používají pokud možno celé desky. Využití zbytků desek je přípustné za podmínky, že výška zbytku je minimálně 400 mm a nejsou použity dva a více zbyytků v těsném sousedství nad sebou. Délka desek se volí taková, aby pokud možno pokryla celou výšku příčky, avšak není vyloučeno použití desky menších formátů ( např. 1250x2000mm). Přesahuje-li výška příčky délku desky, lze opláštění nastavit doplňkem z dalších desek. Přitom je nutné zajistit, aby byly příčné ( vodorovné) spáry v sousedních polích vzájemně vystřídány alespoň o 400mm a nedocházelo tak k vytváření křížových spár.

U podlahy je vhodné ponechat cca 10 mm širokou spáru, která se posléze vyplní spárovacím tmelem.

Minerální izolace

Izolace z minerálních vláken se do dutiny příčky vloží po opláštění první strany příčky a po uložení požadované elektroinstalace.Minerální izolaci lze volit buď v rolích ( např. skelná izolace Isover piano) nebo v deskách ( např. čedičová izolace Orsil orset). Počet vrstev, tloušťka, objemová hmotnost resp.typ minerální izolace musí být v souladu s předepsanými paramenty. Meziprostor se izoluje v celé ploše bez mezer. Pokud izolační materiál nevyplní alespoň 3/4 tloušťky dutiny nebo nevykazuje v dutině dostatečnou tvarovou stálost a stabilitu, je nutné jej proti sesunutí zabezpečit např. pomocí závesů Pendex.

Opláštění sádrokartonové desky Rigips

Opláštění první strany příčky se začíná u navazující stěny deskou plné šířky. Desky s na svislé profily přišroubují rychlošrouby Rigips 212 předepsané délky.

Při vícenásobném opláštění se podkladní plášť vždy vytmelí v jednom kroku libovolným sádrokartonovým spárovacím tmelem Rigips bez výstužné pásky. Následné opláštění se provádí až po ztvrdnutí tmelu na podkladním opláštění. Pro dosažení potřebného vystřídání spár se druhá vrstva začíná deskou poloviční šířky. Spáry finálního povrchu se tmelí až po kompletním opláštění celé příčky z obou stran.

Po opláštění první strany příčky se vloží minerální izolace.

Opláštění druhé strany příčky se začíná deskou poloviční šířky tak, aby spára desky ležela na CW profilu v úrovni střednice první desky opláštění z druhé strany příčky. Tmelí se opět každá vrstva opláštění libovolným sádrokartonovým tmelem Rigips.

Hlavy šroubů se tmelí pouze na finálním povrchu opláštění. Spáry finálního povrchu se tmelí až po kompletním opláštění celé příčky z obou stran.

Opláštění sádrovláknité desky Rigidur

Standartní orientace desek na příčce je svislá. K opláštění se používají pokud možno celé desky Rigidur.Využití zbytků desek je přípustné za podmínky, že výška zbytku je minimálně 400 mm a nejsou použity dva a více zbyytků v těsném sousedství nad sebou. Při použití technologie lepení jsou povoleny křížové spáry. Rovněž může spára vybíhat z rohu zárubně. Opláštění první strany příčky se začíná u navazující stěny deskou plné šířky. Spáry na protilehlých stranách příčky se na rozdíl od sádrokartonových příček mohou umístit vstřícně na jednom CW profilu. CW profil se přitom orientuje volným koncem příruby k první desce. Další deska se montuje do příruby blíže ke stojině profilu CW. Desky se na svislé profily přišroubují šrouby Rigidur H.

Při dvojitém oláštění se podkladní plášť vždy provede z desek Rigidur 12,5 mm, druhý finální plášť může být alternativně tl. 12,5 mm nrbo 10 mm. Spáry podkladního pláště lze tmelit, lepit či montovat nasucho na těsný sraz. Následné opláštění se provádí buď s vytřídáním spár na svislých CW profilech nebo výhodněji - připevněním druhého opláštění do desek prvního opláštění. Pro dosažení potřebné pevnosti se musí svislé popř. i vodorovné spáry podkladního a finálního opláštění přesadit alespoň o 200mm. Spáry finálního povrchu se tmelí nebo lepí. V případě tmelení se toto provádí po kompletním opláštění celé příčky z obou stran. Po opláštění první strany příčky se vloží minerální izolace.

Opláštění druhé strany příčky se začíná deskou plné šířky - spáry leží vstřícně na společném CW profilu. Ostatní zásady pro jedno - dvou vrstvé opláštění viz opláštění první strany příčky. Možnost tmelení viz tmelení první strany příčky Rigidur. Hlavy šroubů nebo montážní sponky se tmelí pouze na finálním povrchu opláštění. Spáry finálního povrchu se tmelí nebo lepí.

pricka.JPGTento článek si můžete přečíst na webu Informační portál společnosti REALGIPS s.r.o.
http://info.realgips.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://info.realgips.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=51